marcimarc85
Goto Top

Variable trimmen

Hallo,

Ich brauche für eine Abfrage einer URL einen oAuth2 Token. Den frage ich per Powershell ab und erhalte dann folgenden Token:

$Token = Invoke-RestMethod -Method Post -Uri $RequestAccessTokenUri -Body $auth_body -ContentType 'application/x-www-form-urlencoded' | select access_token  

Token:
@{access_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6Ik1HTHFqOThWTkxvWGFGZnBKQ0JwZ0I0SmFLcyJ9.eyJhdWQiOiJjYzY0NjM4NS05MWYzLTQ2YTQtOGVmMi0zZmNmOGI3NDI4NDQiLCJpc3MiOiJodHRwczovL2xvZ2luLm1pY3Jvc29mdG9ubGluZS5jb20vMmNkYTVkMTEtZjBhYy00NmIzLTk2N2QtYWYxYjJlMWJkMDFhL
3YyLjAiLCJpYXQiOjE3MjAwOTUzNDgsIm5iZiI6MTcyMDA5NTM0OCwiZXhwIjoxNzIwMDk5MjQ4LCJhaW8iOiJFMmRnWUNqYWtQejNuRUpBbFozRzlGQXhKME1PS1lPRkFpb1I1eU5aakV1ZkhkWXZud01BIiwiYXpwIjoiNjhlNzVhMzEtYmE4Mi00NjljLWI2YzctZTcwZDU5ODgzYWU4IiwiYXpwYWNyIjoiMSIsIm9pZCI6Ijg4Y2NkYWQ3LTg3OGUtND
c4ZS1iYWFmLWUwYjQ1OGMxNTkyNSIsInJoIjoiMC5BWUlBRVYzYUxLendzMGFXZmE4YkxodlFHb1ZqWk16emthUkdqdklfejR0MEtFU0NBQUEuIiwicm9sZXMiOlsiYXBpbS1kZWZhdWx0LXJvbGUiXSwic3ViIjoiODhjY2RhZDctODc4ZS00NzhlLWJhYWYtZTBiNDU4YzE1OTI1IiwidGlkIjoiMmNkYTVkMTEtZjBhYy00NmIzLTk2N2QtYWYxYjJlMWJ
kMDFhIiwidXRpIjoiVWE2ZEU1UTV0VUNva1l1UGR1TVdBQSIsInZlciI6IjIuMCJ9.uwXXgztsX47UEBcBa6SSylu5kuDdevBqNE7iynqB7WDqhBlhXJdOp5761_MdMbYsk3GzUVOXY5kEl3qqjz4U8zd0DrX8KPQbz12uhLYVe9s57pr5uCmRli8LvL3mPwQ-k3LPmhTiJCgf6eJDkKXYN70sEbOw5YzcfU4TZPX3B0DLJyVfvvJ8V_2wYSjTym18dAlEbyK
TFhte0TMMCx4VNFCTfG3dcX67zgf5647z_GMY0ahyDMsy3zCRGZzdL9DwExBXj5y0QSHItwmAw9Y6MaB4713eeWvsYJS_HhcKIV2DRh2cO1N3laiIjeU8wuWiyxU_J1WNAyRThO5aEc0NfA}


Nun benötige ich aber nur den reinen Token für die Abfrage. Ichh hab es versucht mit

($Token).Trim("@", "{", "access_token", "=", "}" )   

was aber nichts geändert hat

Content-Key: 72515352320

Url: https://administrator.de/contentid/72515352320

Printed on: July 16, 2024 at 15:07 o'clock

Member: WolleRoseKaufe
Solution WolleRoseKaufe Jul 04, 2024 updated at 12:35:18 (UTC)
Goto Top
Nun benötige ich aber nur den reinen Token für die Abfrage
Lass den "Shiet" ....
Das ist ein "Object" und deswegen reicht die Angabe der "Property" ...
$Token = Invoke-RestMethod -Method Post -Uri $RequestAccessTokenUri -Body $auth_body -ContentType 'application/x-www-form-urlencoded'  
$token.access_token
oder auch
$token = Invoke-RestMethod -Method Post -Uri $RequestAccessTokenUri -Body $auth_body -ContentType 'application/x-www-form-urlencoded' | select -ExpandProperty access_token  
$token
oder
$token = (Invoke-RestMethod -Method Post -Uri $RequestAccessTokenUri -Body $auth_body -ContentType 'application/x-www-form-urlencoded' ).access_token  
$token
usw. Such dir das aus was dir gefällt ...

face-smile

Gruß WRK
Member: MarciMarc85
MarciMarc85 Jul 04, 2024 at 12:36:31 (UTC)
Goto Top
Danke! Manchmal kann es so einfach sein face-smile